Alla släkt med alla?

Publicerat den

Ibland kan man få en känsla av att alla i ett begränsat område får DNA-match med alla andra. Detta kan ställa till problem när man vill  testa om ett släktskap stämmer; det blir svårt att skilja intressanta matcher från ointressanta. Det blir svårt att veta vad man egentligen ser.

Jag försöker just nu bekräfta eller avfärda ett släktskap från Byskeområdet och för att få ett bättre underlag för bedömning ville jag uppskatta förekomsten av  “slumpmatcher” eller “falskmatcher”. Hur stor risk är det egentligen att en person med rötter i området mellan Skellefteå och Piteå får match med en annan person vilken som helst utan att det finns någon särskild misstanke om släktskap?

Helt ovetenskapligt frågade jag därför i Facebookgrupper efter Gedmatchnummer till personer med huvudsakliga rötter i området. Jag fick in en uppsättning som jag nu jämfört på Gedmatch.

Så här ser parvis totalt gemensamt autosomalt DNA och X-DNA ut i gruppen om 10 personer från området på Gedmatch. Först med tröskel 7 cM / 700 SNP:

Aut. DNA, Total Shared cM, 7 cM / 700 SNP
X-DNA, Total Shared cM, 7 cM / 700 SNP

Därefter med lite lägre tröskel, 5 cM / 500 SNP:

Aut. DNA, Total Shared cM, 5 cM / 500 SNP
X-DNA, Total Shared cM, 5 cM / 500 SNP

Slutsats

De flesta med rötter i området Skellefteå – Piteå har tydlig autosomal DNA-koppling till varandra. 67 % (2 av 3) i min slumpmässiga grupp har koppling som klarar 7 cM tröskeln och 82 % (5 av 6) klarar 5 cM-tröskeln.

X-match är inte lika vanlig men ungefär 15 % (1 koppling av 6) har X-DNA som klarar tröskeln 7 cM och 35 % (1 koppling av 3) har X-DNA som klarar tröskeln 5 cM.

Gruppens sammansättning kan diskuteras men tendensen är klar. Merparten matchar varandra på autosomalt test och en hel del har X-match.

Jakob Norstedt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska